دوشنبه, ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ / ۰۱:۱۷:۴۲
وضعیت بازار بورس : بسته
تعداد معاملات : 227,555
حجم معاملات : 1,740M
ارزش معاملات: 19,833B
ارزش بازار : 49,159,784B
تعداد نماد مثبت : 38
تعداد نماد منفی : 334
شاخص کل بورس

1,230,920.69
(18989.71)     ((0.79)%)
1400/01/22   13:11
شاخص کل فرابورس

17,772.15
(152.35)     ((0.45)%)
1400/01/22   13:27
وضعیت بازار فرابورس : بسته
تعداد معاملات : 63,680
حجم معاملات : 543M
ارزش معاملات : 10,682B
ارزش بازار : 12,080,199B
تعداد نماد مثبت : 64
تعداد نماد منفی : 173