شنبه, ۶ آذر ۱۴۰۰ / ۰۰:۱۳:۵۱
وضعیت بازار بورس : بسته
تعداد معاملات : 489,152
حجم معاملات : 4,941B
ارزش معاملات: 36,889B
ارزش بازار : 55,709,347B
تعداد نماد مثبت : 134
تعداد نماد منفی : 251
شاخص کل بورس

1,394,105.72
(10445.65)      (0.74%)
1400/09/03   14:59
شاخص کل فرابورس

19,967.87
(181.67)      (0.90%)
1400/09/03   18:08
وضعیت بازار فرابورس : بسته
تعداد معاملات : 293,020
حجم معاملات : 9,714B
ارزش معاملات : 100,023B
ارزش بازار : 11,151,500B
تعداد نماد مثبت : 119
تعداد نماد منفی : 144