خانه / بایگانی برچسب: سیاسی

بایگانی برچسب: سیاسی

دوقطبی‌های کاذب

فتنه گران در انتخابات آینده ممکن است دوباره از یک یا چند سوراخ به درون رخنه کنند. باید همه منافذ نفوذ دشمن را سد کرد و از غفلتهای تاریخی پرهیز نمود. نخبگان و مردم نباید از یک سوراخ، چند بار گزیده شوند.

ادامه نوشته »

مالیه عمومی کشور و خطر مدیران طرد تابعیتی

وفاداری به ملکه انگلیس، سرخم کردن در برابر قوانین کانادا و دولا راست شدن برای ملکه الیزابت کجا با وفاداری به کشور ایران و نظام جمهوری اسلامی جور درمی‌آیدکه یک مدیر دو تابعیتی ایرانی را در ساختار اداری کشور بپذیریم و بیت المال مسلمین را به آن بسپاریم؟

ادامه نوشته »

قابلیت‌های ژئوپلیتیکی سواحل مکران مزیتی راهبردی برای توسعه کشور است

استاد دانشگاه تربیت مدرس گفت: منطقه جنوب شرق و سواحل مکران می تواند اقتصاد ملی ایران را با اقتصاد و تجارت جهانی پیوند داده و با تحقق یک اقتصاد دریامحور و پویا، مزیتی راهبردی را برای توسعه کشور رقم بزند.

ادامه نوشته »

سخنگویی «اگریدیته»!

به چه دلیل جناب سخنگوی دولت که جایگاهی همتراز با مقام آلمانی دارد شأن خود را در حد مسئول بخش ارتباطات رسانه ای وی تنزل می دهد؟ آیا به این دلیل است که آلمانی ها راه و رسم تکذیب سخنی تحریف شده را نمی دانند یا با ابزارهای رسانه ای ناآشنایند؟!

ادامه نوشته »