خانه / اخبار بیمه / آیا ذخیره ریاضی بیمه عمر قابل توقیف است؟
آشنایی با قوانین و مقررات در روند صدور بیمه از ایجاد برخی مشکلات و گرفتاری در روند فعالیت های روزمره بیمه گران و بیمه گزاران جلوگیری می کند.

آیا ذخیره ریاضی بیمه عمر قابل توقیف است؟

آشنایی با قوانین و مقررات در روند صدور بیمه از ایجاد برخی مشکلات و گرفتاری در روند فعالیت های روزمره بیمه گران و بیمه گزاران جلوگیری می کند.

درباره مدیر

x

شاید بپسندید

شفاف سازی بیمه نوین بورس را بیدار کرد

پول و تجارت – بیمه نوین تنها شرکتی است که به دلیل سخت گیری های ...